28 กันยายน 2550

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและชีวิตความเป็ยอยู่ของชาวอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยด้วย เพราะมีศูนย์อีสานสิรินธร อยู่ในสำนักวิทยบริการด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: